AVALDISE VÄÄRTUSE ARVUTAMINE. TEHETE JÄRJEKORD JA SULUD.

1. Kirjuta avaldised ja arvuta!

a) Jaga arvude 5 ja 13 summa arvude 8 ja 2 vahega;

..........................................................................................................................

b) liida arvude 30 ja 6 jagatisele arvude 2 ja 12 korrutis;

..........................................................................................................................

c) Korruta arvude 45 ja 9 jagatis arvude 2 ja 3 summaga.

..........................................................................................................................

2. Paiguta sulud nii, et kehtiks võrdus.

2 + 4 · 2 = 12

50 : 5 + 5 - 1 = 9

8 + 2 + 3 · 2 - 1 = 17

32 + 1 : 1 + 2 = 11

3. Leia tähtede arvväärtused.
Tehted tee vihikus.

a + b = 100
b - c = 10
c + d = 12
d = 5

4. Kirjuta arv 10, kasutades nelja "3", tehtemärke ja sulge.

Vastus. .......................................................................

5. Arvuta. Liida saadud vastused kokku. Kas said tulemuseks 53?

2 · (14 + 5) - 3 = ...............

4 : (5 - 3) + 12 : 4 = ...............

(16 - 2 · 3) : (7 - 2) = ...............

8 + 55 : 11 - 44 : 22 = ...............

6. Arvuta.

a) 45 : (7 + 4 : 2) - 9 : (2 + 3 + 4) + 2 · 0 : 2 = .........................................

b) 200 - 49 : (3 + 16 : 4) - 15 · 2 = ...........................................................

c) 35 : (81 : 9 - 6 : 3) + 2 · 11 = ................................................................

d) 90 - 3 · 3 · 9 + 4 · 6 - 1 = .......................................................................