MIKSIKE (1995 - 2022)

Server on suletud. 

Suur tänu kõigile kaasteelistele nende aastate eest!

Muidugi pole Miksike surnud, läks lihtsalt taevasse ja naudib hariduse arengut ning jätkuvat päikesepaistet. 

Kontakt: info@miksike.ee

 

MIKSIKE (1995 - 2022)

The server is closed.

Many thanks to all the companions for these years!

Of course, Miksike is not dead, just went to heaven and will continue to enjoy the sunshine and development of education. 

Contact: info@miksike.ee