10. klass

ORGANISMIDE KEEMILINE KOOSTIS

Pille Kõiv

 

Teemalehed

1. Anorgaanilised ained organismides 1. leht
2. Orgaanilised ained organismides 1. leht
3. Valgu ehitus 1. leht
4. Valkude ülesanded organismis 1. leht
5. Nukleiinhapete ehitus ja ülesanded 1. leht