10. klass

AINE- JA ENERGIAVAHETUS

Pille Kõiv

 

Teemalehed

1. Aine- ja energiavahetus 1. leht  
2. Organismi varustamine energiaga 1. leht  
3. Glükoos – organismide esmane energiaallikas 1. leht 2. leht

GeneratedBy