10. klass

PÄRILIKKUS

Pille Kõiv

 

Teemalehed

1. Organismi tunnuste kujunemine 1. leht  
2. Pärilikkuse molekulaargeneetilised alused 1. leht 2. leht
3. Geneetiline kood 1. leht  
4. Valgu süntees 1.leht  
5. Mendeli ühetaolisuse seadus 1. leht  
6. Lahknemisseaduse rakendusi 1. leht  
7. Sõltumatu lahknemise seadus 1. leht  
8. Sugukromosoomid ja suguliitelised haigused 1. leht  
9. Pärilik muutlikkus 1. leht  
10. Bioloogia ja meditsiin 1. leht