Perekond ja kodu
Mariann Laius
Emakeel: Lilian Kivi, Milvi Roosleht, Marju Piir
Matemaatika: Marika Vares
Pildid: Liina Tuuling

1. klassi 2. tsükkel

ÕPETAJA RAAMAT
Sissejuhatus ja riigi nõuded
Teemalehed. 
1. Mis on kodu? 1. leht 2. leht 3. leht
2. Kes elavad minu peres? 1. leht 2. leht 3. leht
3. Minu ema ja isa 1. leht 2. leht  
4. Kus minu pere elab? 1. leht 2. leht  
5. Mitu venda on me majal? 1. leht 2. leht  
6. Millest on majad ehitatud? 1. leht 2. leht  
7. Muuseumi või talu külastus      
8. Õed-vennad 1. leht 2. leht  
9. Vanavanemad 1. leht    
10. Tädid-onud 1. leht    
11. Sugupuu 1. leht matemaatika  
12. Nädal 1. leht 2. leht  
13. Kell 1. leht    
14. Kuu ja aasta 1. leht 2. leht  
15. Aastaajad 1. leht 2. leht  
16. Sünnipäevad peres 1. leht 2. leht  
17. Minu pere tööd 1. leht 2. leht  
18. Minu pere puhkus ja suvi 1. leht 2. leht  
19. Minu kodulinn (küla) 1. leht    
20. Linnamuuseumis, talurahvamuuseumis      
21. Minu kodumaa 1. leht 2. leht  
22. Minu rahvas 1. leht    
23. Minu emakeel 1. leht 2. leht  
LISAMATERJALID
Lugemine     Matemaatika   Emakeel     Tähtpäevad     Kontrolltööd