Ajakirjaniku leib 
Emakeel: Lilian Kivi, Milvi Roosleht, Marju Piir
Matemaatika: Marika Vares
 
Pildid: Liina Tuuling,  Arttoday 

2. klassi 7. tsükkel
  

ÕPETAJA RAAMAT
Sissejuhatus

Teemalehed.

1. Kust kuuleme uudiseid?  Pilte emakeel 1, 2  matemaatika 1, 2
2. Hakkame ajakirjanikuks   emakeel 1, 2  matemaatika
3. Trükisõna   emakeel  matemaatika
4. Erinevad ajakirjaliigid      matemaatika
5. Ajakirjatoimetuste loomine   emakeel  matemaatika
6. Ajakirja sisu   emakeel  matemaatika
7. Ajakirja kujundamine   emakeel  matemaatika
8.-14. Ajakirjaniku leib   emakeel 1, 2  matemaatika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
15.-16. Ajakirja kokkupanemine      matemaatika
17. Ajakirja esitlemine      
LISAMATERJALID
Lugemine    Matemaatika    Emakeel    Tähtpäevad     Kontrolltööd

info@miksike.ee