1. Teater, teater- mis see on?
Teater.

On olemas mitmeid erinevaid teatreid - sõnateater, muusikateater ((ooper, operett, muusikal), tantsuteater (ballett, moderntants), pantomiimiteater, nukuteater (marionett-) varjuteater.

Teatrihoone koosneb harilikult publikuruumidest - vaatesaal, fuajee, vestibüülid;
lavaplokist - lava, dekoratsiooni- ja rekvisiidilaod;
lavatagused ruumid - proovisaalid, garderoobid ja töökojad
Teatrit juhib teatridirektor koos peanäitejuhi ja peakunstnikuga (muusikateatrites ka peadirigendi ja peaballettmeistriga), lisaks neile on lavastajad ja näitejuhid. Näitetrupi koosseisu kuuluvad tavaliselt näitlejad, balleriinid, muusikud, koor. Trupi alluvuses on ka rida tehnilisi talitusi.
Teatrietendus sünnib näitekirjaniku, näitlejate, lavastaja ning teatrikunsniku koostöö viljana. Peale selle on vaja rohkesti abilisi -. valgustajaid, helitehnikuid, lavatöölisi, rätsepaid, riieture, jumestajaid e. grimmeerijaid, rekvisiitide valmistajaid.

Teatrikunsti alged ilmnesid juba ürgsetes rituaalides ja mängudes. Näiteks enne jahile minekut korraldati maagilisi mänge, millega paluti jumalailt head saaki. Mänguõnn pidi tooma õnne ka tegelikku ellu.
Hiljem sai iga rahva teater oma eripärase kuju. Idamaade tetrites esitatakse tantsu- ja pantomiimiga jutustusi.
Euroopalik teater sai alguse Vana-Kreeka Dionysuse pidustustest.Kooris retsiteeritavast kõnest kujunesid välja tõelised teatrietendused. Põhizanrideks olid tragöödia ja komöödia.
Näitlejad kandsid maske, mis iseloomustasid tegelase hingeseisundit. Sellest ajast on ka pärit maskide kasutamine teatrite sümboolikana ( nuttev ja naerev mask).
Teatritegemiseks olid Vanas-Kreeks rajatud mäekülgedele teatrid - vaatajad istusid mäenõlvadele rajatud istmetel, all, keskel aga asus kõrgendatud lava, kus näitlejaid oli näha igast küljest.
Rooma ajal asendus teatritegemine brutaalsete vaatemängudega (näiteks gladiaatorite võitlused) ning suurejooneline teatritraditsioon kadus pärast barbarite ründeretki .Teatrit tegid vaid rändnäitlejad.
Aja jooksul hakati etendusi mängima turgudel, laatadel, kirikutreppidel ja linnaväljakutel.Suurejoonelisi usuteemalis näitemänge ehk müsteeriume hakati esitama kirikutes.Kui etenduste sisu muutus ilmalikuks, hakati neid esitama ka spetsiaalsetes teatrites.
Teatritegemine oli pidevalt meeste eriala, ka naiste rolle mängisid mehed.

Miks on teatrit vaja?
Mis teile teatri juures meeldib?
Milline on kõige põnevam etendus, mida olete näinud?
Mis on tänapäeva teatri juures teisiti, kui vanasti?

Mida ja keda on vaja, et teater töötaks?

/Võimaluse korral külastada teatri "köögipoolt"./

Kes on lava taga, nende ülesanded?

Kus näitlejad ennast etenduseks valmis seavad? garderoob
Kes neid selles abistavad?Kostümeerijad, grimmeerijad
Kus valmivad ja seisavad dekoratsioonid, kostüümid, rekvisiidid?Dekoraator, butafoor
Kes on rekvisiitor?

Joonistada ja lõigata välja inimesed, kes peale näitlejate teatris töötavad.
Kujundada teatrimaja - lava ja mis on lava taga suurele paberile.

Kodus panna kirja kõigi Eesti teatrite nimed (võib ka nende teatrite tuntumate näitlejate nimesid lisada).

 

Emakeel

- Vaadeldakse teksti. Saadakse teada, kuidas jutus märgitakse inimeste kõne (otsekõne).
- Vaadeldakse, kuidas kirjutatakse teatrite nimed tekstis.
- Loetakse pala osalistega.