mand.jpg (32197 bytes)

Lahenda ristsõna! 

1. Männikus kasvav mari.
 
2. Kuidas kinnituvad männiokkad oksale?
 
3. Männikus kasvav samblik.
 
4. Männikus kasvav meetaim.
 
5. Loomanimega taim männikus.
 
6. Milline juur on männil?
 
7. Mida vajab mänd kasvamiseks?

riisikas.jpg (44884 bytes)
männiriisikas

kanarbik.jpg (41034 bytes)
nõmm-liivatee

sona3.jpg (50330 bytes)

2.Täida lüngad sulghäälikuga. 

     A...ar  A...u  korjas männi...äbisid. Kä...ides on pei...us  seemned.  Seemne...est  kasvavad uue...  puu... . 

     A...u  tah...iski näha,  kuidas  pisi...esest  seemnest  kasva...  suur  puu.  Selleks on vaja oo...ata  aas...aid. 

     Ka orav korjas kä...isid. Miks? 

..................................................................................................................... 

* Jooni sõnad, kus on j.