7. Villa ja värvide lugu

Lõngade värvimine ja kangakudumine.
Villast kedrati lõngad.
Lõngad olid harilikult kas lambahallid või -mustad. Nende värvidega tehti tööriideid.
Et taluelu oli lihtne ja värvivaene, siis püüdsid inimesed treha oma piduriided värvikirevad ja rõõmsad.

Taimedega värvimine
Suvel kogus perenaine koos tüdrukutega värvitaimi - sammalt ja kaselehti kollasteks ja rohelisteks kirjadeks, madarajuuri ja naistepuna roosaks ja punaseks, sinist värvi Eestimaa taimedest ei saadud.
Talvel keedeti nüüd värvileeme sees lõngu, et saada erinevaid värvitoone.
Hilisemal ajal saadi kirkamad värvid muidugi poevärvidega.
Lõngast kooti kindaid ja sokke, samuti püksi- ja seelikuriiet.

Värvitaimi on tundnud pea kõik rahvad.
Samblikud kasvavad maapinnal, puudel ja kividel. Mõned neist on osutunud headeks värviandjateks. Samblikud sisaldavad peale värvaine ka peitsaineid.Peitsained aitavad värvil värvitavale materjalile kinnituda: peitsaine jääb kõrgel temperatuuril villa või lõnga külge kinni ning värv omakorda peitsi külge.
Looduslike peitsidena on saamid kasutanud veel koldasid, oblikaid ja jänesekapsast. Samal otstarbel kasutati ka tuhaleelist ja uuemal ajal soola; varem ei olnud sool nii kättesaadav.
Tugevat kollakaspruuni värvi saadi kivi-lapiksamblikust (Parmelia saxatilis). Kogumiseks valitakse niiskem ilm, mil samblikud kivi küljest paremini lahti tulevad. Taimi kulub suhteliselt vähe, nende värvaine sisaldus on suur.
Samblikud kuivatati ja keedeti paar tundi koos lõnga või villaga.
Teada on, et puudel kasvav habesamblik (Usnea barbata), nn. puuhabe, sisaldab punakaskollast värvainet ja narmassamblik (Alectoria sarmentosa) annab kollaseid toone. Esimene on tume rohekashall samblik, teine helehall.
Teadaolevalt on pruunide ja beezhide toonide allikaiks islandi samblik (Cetraria idlandica) ja harilik põdrasamblik (Cladonia rangiferina), milliseid samuti võidi kasutada.
Villa punaseks värvimisel kasutati ka MAARJALEPPA (Agrimonia lupatoria). Värvainet sisaldasid taime juured . Samasugused omaduse olnud ka TEDREMARANA (Potentilla erecta) juurtel.
KOLLAD (Lycopodiaceae) olid kollase värvi allikaks. Neid kasutati koos jaanipäeva paiku kogutud kaselehtedega . Värviti ka ainult kaselehtedega: need pandi lõngaga koos keema .

Värvid võivad üsna palju kõnelda.

Maailma põhivärvid on sellised, et nendest saaks kõik teised värvid kokku segada. Selliseid värve on 3: sinine, punane ja kollane. Neist saab segada kõik teised värvid, mis maailmas on.
Tegelikult läheb vaja ka kolmandat värvi nende asjade jaoks, mida näha ei ole. See värv on must.
Need 4 värvi on nagu isa, ema, õde ja vend.
Isa - kõige kõrgema - taeva ja ilma värv võiks olla sinine.
Venna - pöörleva päikese värviks sobiks kollane.
Õe - öö - jaoks jääks must. Ema ja maa jaoks aga punane.
Maa pole küll punane, aga see värv sobib kõige paremini heade ja lahkete asjade jaoks.

Isa pikk ja sinine, ema lai ja punane,
õde must ja pime, vend kullakeeruline.


Kui me neid värve teame, võime palju paremini aru saada ka lauludest ja mõistatustest.

Mul on väike vellekene,
põlvepikku poisikene.
Ta teeb laulusta hobuse,
tuulehoost teeb tukad-lakad,
päevavarjust päitsed pähe,
raheterast rangid kaela,
lumesajust teeb sadula.
Hakkab hobust harjamaie,
vasekammil vaalimaie,
hõbeharjal hõõrumaie,
kullakammil kasimaie ...

Niisuguse hobuse saavad ilusaks teha kõik nähtava maailma asjad koos - maapealsed ja taevased koos pöörleva päikesega. Siis saab hobune heaks nagu maa, tugevaks nagu taevas ja tuliseks nagu päike.
Selleks on teda vaja harjata kolmel korral: vaskse, hõbedase ja kuldse kammiga. Vase värv on punakas, hõbedal sinakas ja kullal kollakas.

Värvide tähendused.

Ka värvid võivad üsna palju kõnelda.
Punane, ema-maa värv, on kõige soojem ja parem. Koos isa-taeva sinisega on ta tugevam päevakullastki. Koos kuldsega annab punane ilusaid mustreid. Punane ja kollane on lemmikvärvid kõige rõõmsamatel ja pidulikematel sündmustel. Rahvariieteski on neid kõige sagedamini koos näha. Kui punast värvi kohal ei ole, on karta pahandust.
Sinine ja kollane ilma punaseta tähendavad alati leina ja kurbust. Õieti tähendavad sinine ja kollane värv kõrvuti olles neid asju, mida enam näha ei ole - nagu must, pimeda öö värv. Õieti tähendavad sinine ja kollane värv kõrvuti olles neid asju, mida enam näha ei ole - nagu must, pimeda öö värv. Siis tuleb sinise ja kollase segunemisel välja roheline.

1.Proovime värvida samblaga villast lõnga.

2.Teeme raamkangasteljed okstest, või tõmbame lõimed ümber sälkudega papitüki. Põimime lõimede vahele lõnga - nii saame tillukese gobelääni.

Emakeel:
loetakse pala (kuni käekirjalise osani) lõikude kaupa,
koostatakse kava küsimustena ühiselt, seejärel võiks selle lühivastustena individuaalse tööna kirja panna;
loetakse käekirjalist teksti ning kirjatehnikaharjutusena võiks kirjutada sama teksti ärakirjana (normaalsuuruses).
Koduse ülesandena võiksid lapsed uurida oma vanavanematelt, milliseid värve kasutati vanavanemate kodukihelkonnas ja missugune värv seal domineeris.
Tulemuste märkimise viisi suhtes lepitakse eelnevalt kokku (tabelina, loona, loeteluna vms).