7. Siin on üks valm - õpetliku või pilkava sisuga luuletus, milles tegelasteks enamasti loomad. Loe ja mõtle, millest siin räägitakse.

                        
               Luik, haug ja vähk 
           Ivan Krõlov

Kui puudub üksmeel sõbrameeste seas,
    siis nendel kuidagi ei vea
ja rist ning viletsus on nende ettevõte.
            Kord Luigel, Vähil, Havil tekkis mõte,
    mis koos nad ühistööle viis,
    et koormat vedada ja selleks siis
nad kohe kolmekesi rakendusid ette.

Kuid kuis ka püüaksid, ei koormat paigast saa:
        Luik tahab pilvi lennata,
    Vähk ronib tagurpidi, Havi kisub vette.
    Ei meie otsusta, kes nendest süüdi seal,
        kuid koorem praegugi on koha peal.

3-5-2-4.jpg (7615 bytes)

3-5-2-5.jpg (4938 bytes)

3-5-2-6.jpg (7418 bytes)


8. Kes on selles valmis tegelasteks? ....................................................................
Jutusta, milline mõte loomadel tekkis?

Miks ei liikunud koorem paigast?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

9. Mõtle välja üks olukord, kus kolm sõpra otsustavad midagi üheskoos ette võtta, kuid igaüks soovib omamoodi toimida. Kirjuta sellest jutuke vihikusse.

10. Priidik ja Piret kirjutasid valmi järgi niisugused laused:

Priidik tegi lihtlaused. Piret tegi laiendatud lihtlaused.
Luik lendab. Ilus valge luik lendab pilvede poole.
Havi veab. Suur haug veab koormat kaldast alla.
Vähk sikutab. Vähk sikutab kõigest jõust koormat tagasi.
Koorem seisab. Suur koorem seisab ikka samas paigas.

* Kelle laused annavad täpsemini edasi valmi sisu? Miks?
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................