Energia saladused
Kai Pata
Retsenseeris Sirje Aher
Emakeel: Marju Piir (rets. Mai Sula)
Matemaatika: Mariann Laius  (rets. J. Afanasjev)
Pildid: Liina Tuuling, Arttoday, "Botaanika" Tln., 1979

4. klass 5. tsükkel

ÕPETAJA RAAMAT
Sissejuhatus ja riigi nõuded.
Teemalehed.   Emakeel.    Matemaatika
1. Millest koosnevad elusorganismid? 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
matemaatika
2. Raku ehitus 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
3. Koed ja organid 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
4. Kust saadakse energiat? 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
5. Fotosüntees 1. leht 2. leht 3.leht emakeel
emakeel
matemaatika
matemaatika
6. Kütused ja põlemine 1. leht . emakeel
emakeel
matemaatika
7. Ka taimed hingavad 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
8. Kuidas saavad loomad toitaineid? 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
9. Kuidas saavad loomad energiat? 1. leht 2. leht emakeel
emakeel
matemaatika
10. Ainete transpordi süsteemid organismides 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
11. Ainete transport taimedes 1. leht . emakeel matemaatika
12. Kuidas toimub ainevahetus? 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
13. Jääkainetest vabanemine 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
14. Aine ja energia looduses 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
15. Kordamine 1. leht 2. leht emakeel matemaatika
matemaatika

LISAMATERJALID
Lugemine     Matemaatika     Emakeel     Tähtpäevad     Kontrolltööd