Kui mina oleksin...
Saima Alliksaar

Retsenseeris Mai Sula
Emakeel: Marju Piir
(rets. Mai Sula)
Matemaatika: Marian Laius
(rets. J. Afanasjev)

4. klass 6. teema

ÕPETAJA RAAMAT Teemalehed    
1. Elukutse- tähtsaim valik 1. leht 2. leht 3. leht emak emak matem
2. Elukutsed 1. leht 2. leht 3. leht emak emak
emak
matem
3. Töövahendid 1. leht 2. leht 3. leht emak emak matem
matem
4.-5. Sekretär. Uurija. 1. leht 2. leht 3. leht emak emak
emak
matem
4.-5. Politseinik. Õpetaja 4. leht 5. leht 6. leht emak emak matem
6. Reklaam 1. leht 2. leht 3. leht emak emak matem
matem
7. Kes on meie klassi laste vanemad? 1. leht 2. leht 3. leht emak emak
emak
matem
matem
8. Elukutsete edetabelid 1. leht 2. leht 3. leht emak emak matem
matem
9. Imiteerimine 1. leht 2. leht . emak emak
emak
matem
matem
10. Kelleks tahad saada sina? Õpimapp
1. leht . . emak emak
emak.
matem
matem
11. . . . emak emak matem
matem
12. . . . emak emak
emak.
matem
matem
13. . . . emak emak
emak.
matem
14. . . . emak emak
emak.
matem
matem
15. . . . emak emak
emak.
matem
LISAMATERJALID
Lugemine      Emakeel      Matemaatika        Tähtpäevad       Kontrolltööd