Riik läbi aja
Kai Pata, Marju Piir, Kaie Roose
Emakeel: Marju Piir (rets. Mai Sula)
Matemaatika: Mariann Laius (rets. J. Afanasjev)
Pildid: Liina Tuuling, Arttoday

4. klass 7. tsükkel

ÕPETAJA RAAMAT
Sissejuhatus ja riigi nõuded.

Teemalehed

Emakeel

Matemaatika

1.-3. Meie kodumaa
Rahvas ja seadused 
1 leht 2 leht emakeel matemaatika matemaatika
3 leht     emakeel matemaatika
4 leht 5 leht   emakeel matemaatika
4. Uurime ajalugu 1 leht     emakeel matemaatika
5.-6. Kui riike veel polnud 1 leht 2 leht 3 leht emakeel matemaatika
4 leht 5 leht 6 leht emakeel matemaatika
7.-8. Sugukonnad ja hõimud 1 leht 2 leht 3 leht   matemaatika
4 leht 5 leht 6 leht emakeel matemaatika
9.-11. Kuningad ja kuningriigid 1 leht 2 leht 3 leht emakeel matemaatika
4 leht 5 leht 6 leht emakeel matemaatika
7 leht 8 leht 9 leht emakeel matemaatika
12. Impeerium 1 leht 2 leht 3 leht emakeel matemaatika
13.-14. Revolutsioon 1 leht 2 leht 3 leht 4 leht matemaatika
5 leht 6 leht 7.leht 8 leht emakeel matemaatika
15. Vabariik 1 leht 2 leht   emakeel matemaatika
16.-17. Elu Eesti Vabariigis 1 leht 2 leht   emakeel matemaatika
3 leht     emakeel matemaatika
18. Riigikord erinevates riikides 1 leht 2 leht
3 leht
emakeel matemaatika matemaatika
matemaatika

LISAMATERJALID
Emakeel     Lugemine     Matemaatika     Tähtpäevad    Kontrolltööd