Ühesilbilised sõnad

     Sa tee teed! Ma ei saa! Kus mu nööp on? Ma ei tea.

Ilusad sõnad. Ja mis peaasi -- ühesilbilised!
      Ma arvan, et just täna ongi kõige sobivam aeg alustada ühesilbiliste sõnade vaatlust.
Uurime nende kirjapilti, hääldust, tähendust jne, mis iganes pähe tuleb.

      Esmalt ühesilbilised sõnad, mis lõpevad täishäälikutega.

3. Kirjuta selliseid sõnu siia joontele: .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

      Vaata nüüd ise -- nende sõnade lõpus on ükskord üks täishäälik, teinekord aga kaks.
Kas oskad neid sõnu alati õigesti kirjutada?
Ega siin polegi õieti midagi keerulist. Kõige olulisem on sõna tähendus -- just sellest sõltub kirjapilt.
      Jätame mõned olulised asjad meelde.
Loe neid sõnu valju häälega ja ütle igaühega väike lause, mis tähenduse selgelt välja tooks.

MA (mina)
SA (sina)
TA (tema)
ME (meie)
TE (teie)
NAD (nemad)
MU (minu)

aga

(planeet) MAA
(ei) SAA

(magusa) MEE
(läks üle) TEE
(hoopis) MUU
(lapse) SUU


JAA (jah) - tähendab nõusolekut
JA - seob sõnu või lauseid


4. Pane lünka kas üks või kaks tähte
4-2-1-1.jpg (2657 bytes)4-2-1-1.jpg (2657 bytes)

     M(a)__ laulan, s(u)__ ema, n(i)__ hea, s(e)__ t(ö)__, kitsas t(e)__, ei

s(a)__,  leib j(a)__ või, m(u)__ sõber, jookseme k(a)__, kõik m(u)__, t(a)__

oskab,  s(e)__ on s(u)__ t(ö)__, n(i)__ või n(a)__, võttis kapist m(e)__,

m(a)__pind,  lobas(u)__, ei t(e)__, j(a)__,olen nõus, t(o)__ t(e)__, ära

t(e)__,s(e)__ on   s(u)__ kodum(a)__ .