HÄÄLIK JA TÄHT

     Mäletate, mis oli hääliku ja tähe vahe?


Häälikuid me kuuleme ja .................................................,

tähti me ........................................................ ja kirjutame.

4. Kas järgnevad laused on õiged või valed? Põhjenda!

* Vaata, kui ilusad häälikud siia kirjutatud on!
* Mis tähti sa kuuled, kui ma ütlen sõna "HOBUNE"?

Häälikute märkimiseks kirjas kasutatakse ........................................

- Tavaliselt märgib iga täht üht häälikut
( näit. sõnades ELU, VÕTI).

- Vahel võib ühe hääliku märkimiseks vaja minna mitut tähte (näit. sõnades MAA, ALL on kolm tähte ja kaks häälikut)

- On ka sõnu, kus ühte tähte märgitakse mitme häälikuga (näit. nimes SIXTEN märgib x kahte häälikut - ks).
4-2-11-1.jpg (13370 bytes)

Sõna tähendus võib muutuda ka ainult ühe tähe muutmisel.

5. Vaata järgmisi sõnu ja täida tabelid lõpuni

Lisame mõne tähe

Muudame tähtede järjekorda

raad - kraad isa - sai
. .
. .
. .
. .

Asendame ühe tähe teisega

Muudame häälikute pikkust

vann - pann look - lokk
. .
. .
. .
. .
6. Kui aega ja tahtmist jätkub, siis kirjuta lugu, milles kõik sõnad algavad ühe ja sama tähega.