Tähestik

       Kõige levinum järjestamise viis on sõnade ja nimede TÄHESTIKULISSE JÄRJEKORDA panemine. Selleks, et me saaksime seda moodust kasutada, pead teadma tähestikku peast.
     Eesti tähestikus on 23 tähte:
A B D E G .........................................................
........................................................................................................................

      Teistest keeltest tulnud sõnades esinevad sellised häälikud, mida meie oma tähestikus ei leidu.
      Need on võõrhäälikud: F, S, Z, Z (näit. seff, zoopark, zaporoozlane)
      Võõrnimedest oleme oma tähestikku saanud
      võõrtähti : C, Q, W, X, Y (näit. New Mexico (njuu meksiko), Qu Yuan (tshu jüan)).

1. Kirjuta siia kogu tähestik ja kontrolli ÕS-ist, kas kõik tähed on õiges kohas.
.
...........................................................................................................................
............................................................................................................................

       Tavaliselt järjestatakse inimeste nimed perekonnanime esitähtede järgi. Kuidas
järjestad, kui nimed algavad ühe ja sama tähega?

    
Kui nimed algavad ühe ja sama tähega, siis toimub järjestamine ESIMESE ERINEVA tähe järgi.

      Kui näiteks kaks nime algavad ühe ja sama tähega, siis esimesks erinevaks täheks
võib olla teine, kolmas, neljas jne. täht. Vaata neid nimesid:

pr. Missi 
prl. Mops
      Esimene erinev täht on 2. täht, järelikult järjestame selle järgi
hr. Jäneseke
hr. Jänesele
      Esimene erinev täht on 7. täht


2. Järjesta tähestikuliselt pioneerilaagris viibinute nimed:

PIONEERILAAGRIS VIIBIVAD:

1.........................................................
2. .......................................................
3........................................................
4........................................................
5.........................................................
6.........................................................
7........................................................
8.......................................................
9.......................................................
10.....................................................

 

Pille Jalakas, Artur Pukspuu, Toomas Jalasi, Peeter Oks, Dagny Schmidt, Oskar Ziius, Jaanus Pausa, Gerli Aus, Urmo Kivimaa, Tarmo Kivipõld.

 

4-2-12-2.jpg (47268 bytes)