Kuidas tehti tähestik
järg

      "Oh heldus," hüüdis Taffy. "Kui palju häälepilte me oleme juba teinud. Noh, tee veel mingit häält, taadike!"
      "Ss!" häälitses Tegumai ja kortsutas kulme, aga Taffy oli liiga erutatud, et seda märgata.
"See on päris kerge," ütles ta tohule kritseldades. "Seda häält teeb madu, kui ta mõtleb ja ei taha, et teda häiritakse. Tehkem ss-hääle jaoks madu. Kas see läheb?"

                        Ja ta joonistas selle: 4-2-14-5.jpg (1537 bytes)

      "Vaata, taadike. Kui joonistad selle sisiseva mao oma väikese tagakoopa uksele, kui parandad västraid, siis mõistan, et mõtled sügavasti, ja tulen sisse üsna hiirvaikselt. Ja kui joonistad selle puutüvele jõe ääres, kus oled kalastamas, siis mõistan, et pean kõndima üsna hiirvaikselt, et mitte põrutada kallast."
      "Täiesti õige," ütles Tegumai. "Sel mängul on rohkem tähtsust, kui sina aimad. Usun, et oleme teinud tähtsaima leiutise maailmas.”

1. Mida tahtis Tegumai oma viimase lausega öelda?
2. Sa võiksid seda mängu jätkata ja oletada, kuidas võisid tekkida teised tähed.

Näiteks :Taffy palus taadikest seista, et leida oma isale sobiv täht. Isa seisis kramplikult ja pulksirgelt tütre ees. Ja Taffy joonistaski isa tähe: 
  I

4-2-14-7.jpg (54349 bytes) 3. Kas kõigis keeltes on tähed ühtemoodi? Nimeta erinevaid tähestikke.
Kuidas nimetatakse seda tähestikku, milles meie kirjutame? 
4. Kuidas tekkis sinu arvates tähestik? Jutusta!


.
4-2-14-8.jpg (23855 bytes)