Korda ja harjuta!

6. Lisa täht, kui vaja.

To___ vet___!
Mil___ega?
Kru___siga.
Ei to___, kru___s kat___ki.
Paran___a ära!
Mil___ega?
Õlekõr___ega.
Õlekõrs___ pik___.
Lõi___a lühikeseks!
Mil___ega?
Noaga.
Ei sa____, nu____a nü____ri.
Te____ teravaks.
Mil____ega?
Tahuga.
Tahk kuiv.
To___ vet___!
Mil____ega?

8. Kirjuta ühe- või kahekordselt


Meil o.n____ mägedes on____ .
Kas___ sa____ siis kas____i ei tunne?
Mis___ sul___ ometi viga on____?
Kas___ tal____ kel___ on____ käe peal?
Sel____ sel____il on____ must kas____ .
Kus___ sa____ olid?
Ja____, ma___ laulan kül____ .
Tal____ ja____ vasikas on____ mu____ lemmikloomad.
4-2-8-1.jpg (13037 bytes)

7. Lisa lünka täishäälik, kui vaja


     Mis te..... teete? Me..... te......me te.....d. Me...... paneme me..... ka...... lauale. Sa te..... te..... magusaks. Su..... su..... on määrdunud. Kas sa..... ei sa..... ema aidata? Se..... te...... tuleb teil jalgsi käia. Kas pereme.....s ka...... ne.....d karjama.....lt toodud põõsad istutab maante..... äärde?

9. Koosta antud silpidest samatähenduslikke sõnu järgmistele sõnadele:
1. hea maitsega; 2. upsakas, 3. korralik, 4. jahe, 5. avar, 6. kaunis, 7. jäme, 8. rahutu, 9. naturaalne,10. nobe. Saadud sõnad kirjuta tabelisse ülalt alla.
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
                   
                   
                   
                   
                   
                   
4-2-8-3.jpg (12455 bytes)

Tabeli esimese rea tähtedest saad teada, milline rahvakalendri tähtpäeva oli 29. septembril.