Ülipikk kaashäälik ühesilbilise sõna lõpus

     On sul meeles reegel : ülipikk kaashäälik (l, n, m, r, s) ühesilbilise sõna lõpus

...........................................................................................................................................................  

     Oled sa kuulnud, et igal reeglil on ka erandid.
Selle eelmisel päeval õpitud reegli eranditeks on järgmised sõnad:


MIS?     ON      KUS?    KAS?    KES?     ET    JAH

ja lisaks lühendid teatud sõnadest:

SES (se/lle/s)
LAS (las/e)

MUL (m/in/ul)
SUL (s/in/ul)
TAL(t/em/al)

KEL (ke/lle/l)
MIL (mi/lla/l)
SEL (se/lle/l)
TOL(to/lle/l)


Sõna lõpus kirjutatakse alati üks L siis, kui sõna
vastab küsimustele kellel? millel? või missugusel?

 

Loe ja võrdle.

MUL on täna sünnipäev.
KAS sa tuled ka minu sünnipäevale?
Sa ei tea, KUS ma elan?
Kui SUL on aega, tule läbi!
MIS sa ütlesid?
TAL on juba kingitus ostetud.

Vaata, kui ilus MULL!
KASS lõi käpaga mulli.
Ole praegu KUSS!
Laps tegi vannis SULL- SULL.
MISS naeratas võluvalt kaamerasse.
TALLIS kolas väike valge TALL.


1. Pidulauas käib viisakas vestlus.

Pane kirja kümme lauset sellest vestlusest. Igas lauses peab olema vähemalt üks tänasel töölehel
jämedalt trükitud  ühesilbiline sõna.
Harjutus kirjuta vihikusse.

 

 

 

4-2-3-1.jpg (21901 bytes)