Ülipikk kaashäälik ühesilbilise sõna lõpus

2. Kirjuta sõnadest lühemad vormid

    See, KELLEL ________ on midagi ütelda, öelgu!

Ootan kannatamatult aega, MILLAL __________ saabub

kevad. SELLEL ___________ hetkel avanes uks.

4-2-3-2.jpg (4232 bytes)


TOLLEL __________ tüdrukul on kena pall. MINUL __________on hea

memm. Kas SINUL _________ on kass? TEMAL __________ oli armas

tall. Leiad sa SELLES __________ segaduses oma asjad üles? NENDEL

__________on luuletus peas. TEMALE __________ ei meeldi enam lutt.

LASE _____________ ta läheb koju, kui tahab! SELLEL ____________

poisil on suur dogi, aga TOLLEL ____________________ seal vaid väike

hiirepoeg. MINUL _________________on väga lõbus, aga SINUL

__________________? SELLES _______________ loos on palju

segast.


3. Lisa teine täht, kui vaja.

     Kas... te... panite te... tõmbama? Se... te... ei v... kuigi kaugele. Me... ei

armasta magusat. Kas teile me...ldib me...sai? Kül... te... leiate te...

üles. Kas... sa... tead, kus... on... on..., mille juurde se... te... peaks

viima? Mis... on... mis...ide juures kõige ilusam, kas... silmad, su...,

kõnnak või midagi muud? Mul.. on... kül... kõige suurem mul.... Las

koerad hauguvad. Kel... on täna kel... käe peal? Ja..., ma arvan

sedasama. Ega sa... ei sa...  vaadata, kas... tal... on... tal...is? Mul...

ja... sul... on... ühtemoodi pal... aga erinev sal... .