Täna kirjutame ise jutukese.

     See võiks olla üks tore muinasjutt, kus tegelasteks näiteks putukad. 

     Alustada võiksid sõnadega:
Kunagi ammu-ammu........
SISSEJUHATUS
      Edasi kirjuta oma jutukese põhiosa.
Vaata, järsku sobiks seda mitmeks lõiguks jaotada.
PÕHIOSA
      Lõpetuseks võta oma jutuke lühidalt kokku. Kasuta näiteks sellist lõpetust:  Ja sellest ajast saadik on ... LÕPETUS
      Pane oma muinasjutule sobiv pealkiri. PEALKIRI
      Kui nüüd lehekülje lõppu või serva piisavalt ruumi jääb, siis joonista pilt. ILLUSTRATSIOON

 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................