Sulghääliku pikkus

      Eelmine kord sai räägitud sellest, et ülipikk sulghäälik kirjutatakse kahe tähega. Kas see on ikka alati nii?
Vaata ja võrdle neid sõnu:

(ilus) NUKK
(tugev) SEPP
(maitsev) KUKKEL
(punane) KITTEL

AGA

(magus) KOOK
(kavatses) SÕITA
(ma ei) TAIPA
(vihma) KEEP

     
    
Mõlema tulba sõnades on jämedalt trükitud sulghäälikud ülipikad. Oskad sa sõnastada reegli selle kohta, millal kirjutame ülipika sulghääliku ühe-, millal kahekordselt?


Ülipikka sulghäälikut märgitakse lühikese täishääliku järel 

  ................................. tähega (KK; PP; TT),
ülipika ja pika täishääliku ning kahe täishääliku järel

............................. tähega (K; T; P)

 


5. Kirjuta sõnad kahte tulpa.

     Vaa___as (ringi), hü____ ab (alla), (kõva) pau____, võ____is (vastu), (lendav) vai____, (haude)po____, (suuri) rii____e, (tule)ti____, (maitsvat) söö____i, (alusta) sii____, lõi____as (näppu) , ru____as (poodi), (suur) too____, (luges) ko____u, (sisenes) lau____a, lü____as (edasi), (astu) e____e, (läksid) sõ____a.

Sulghäälik kirjutatakse ühe tähega

Sulghäälik kirjutatakse kahe tähega

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

6. Kirjuta vihikusse kakskümmend sõna, milles ülipikk sulghäälik märgitakse ühekordselt. Kasuta neid sõnu suuliselt lausetes.