Korda ja harjuta!

9. Kirjuta lünka

k või kk

Pi___ pii___ murdus praksuga. Ketra, vo___ , nüüd hoolega! Kas luu___ sai ikka kinni pandud? Lu___ on kinni, sisse ei saa. Ti___sirge rivi marssis tribüüni eest mööda. Tii___ on konna kuningrii___. Vallatu lo___ kippus soengust välja. Hobuse loo___ oli viltu vajunud. Söö___ on laual. Maiasmo___ Pille armastab jäätist. Muu___raud on varga tööriist.

p või pp

Hoidke li___ kõrgel. Vanaisa pii___ oli kustunud. Uno Loo___ ja Arnold Koo___ on meie vanematele tuntud nimed. Kassi kä___ on nobe. Mulle meelib tordi peal see roosa trii___ ja valge vaa___ . Tahvlila___ on alati kriidine.

t või tt

Ukspii___ on liiga kõrge. Mul on täna ainult me___ ja ve___ pakkuda. Krii___valge nägu piilus aknast. La___ on liiga madalal. Kas tead, mis on priiküü___? Tita, viska lu___ suust! Uksema___ oli kulunud. Kas sa pead vii___? Tu___ käib peas, ke___ kaelas.


10. Kasuta allakriipsutatud sõnadest lühemaid vorme.

Minul (________) on koer. Sinul (________) on kass. Temal (________)
on merisiga. Nendel (________)pole aga hiirepiuksugi. Sellel (________) aastal lõpetan mina (________) neljanda klassi. Lase (________) olla! Selles (________) oled sina (________) ise süüdi.

11. Kirjuta lauseid etteantud sõnadega.

MAA - ........................................................................................................

TE - ...........................................................................................................

JAA - .........................................................................................................

SU - ...........................................................................................................

SAA - .........................................................................................................

MEE - .........................................................................................................