Mida koguti?
Võtame kaasa mõned kogud.
Margikogu. Kommipaberite kogu. Kalendrite kogu. vms.