ARVU JÄRGUD. JÄRKARV. ARV JÄRKARVUDE SUMMANA.


1 234 = 1 000 + 200 + 30 + 4
1 000, 200, 40 ja 3 on arvu 1 234 järkarvud. 
Järkarvud näitavad, mitu ühelist on arvu igas järgus. 
Järkarvul on ainult 1 nullist erinev number.
Iga arvu võin lugeda ja kirjutada järkarvude summana. 

 

12. Loe ja kirjuta arvud järkarvude summana!

38 = ........................................
323 = ........................................
2 456 = ........................................
5 040 = ........................................

12. Ütle arv järkarvude summa järgi! 

500 + 80 + 7 = ..........
600 + 30 + 1 = ..........
400 + 2 = ..........
5 000 + 9 = ..........

13. Võrdle arve!

285 · 200 + 80 + 5
78 · 700 + 8
140 · 100 + 40 + 2
7 000 + 400 + 2 · 7420
6 000 + 30 + 7 · 6 370
500 + 50 + 5 · 5 055
20 + 6 · 26 
400 + 4 · 402 

14. Moodusta õiged võrdused! Tehted kirjuta vihikusse.
Näide: 5 200 + 3 000 = 8 200

15. Kolme arvu summa on 9 200. Esimene liidetav on 3 000, teine liidetav 4 200. Leia kolmas liidetav!
....................................................................................................................
Vastus: ........................................................................................................