JÄRGUÜHIK. ARV JÄRGUÜHIKUTE KORDSETE SUMMANA.


2 567 = 2 · 1 000 + 5 · 100 + 6 · 10 + 7 · 1 
Iga arvu võin lugeda ja kirjutada järguühikute
kordsete summana.

1. Kirjuta järkarvud järguühikute kordsete summana!
Näide: 30 = 3 · 10, 400 = 4 · 100, 6 = 6 · 1, 7 000 = 7 · 1 000 

* 60 = ............................... ;
* 70 = ............................... ;
* 90 = ............................... ;
* 200 = .............................. ;
* 300 = .............................. ;
* 600 = .............................. ; 
* 5 = .............................. ;
* 8 = .............................. ;
* 2 = .............................. ;
* 3 000 = .............................. ;
* 8 000 = .............................. ;
* 5 000 = .............................. .

 

2. Kirjuta arvud järguühikute kordsete summana!

* 56 = ................................... ;
* 324 = ................................... ;
* 2 012 = ................................... ;
* 4 009 = ................................... ;
3. Võrdle järguühikute kordseid!

1 · 100 * 2 · 100
5 · 1 000 * 5 · 100
4 · 1 000 * 7 · 1 000
1 · 8 * 8 · 100 
4. Asenda a · 1 000 järkarvuga, kui:
* a on ühekohaline paarisarv;
...................................................
...................................................
* a on ühekohaline paaritu arv.
...................................................
...................................................
...................................................

5. Arvuta peast!
400 + 30 = ..........
600 + 40 = ..........
800 + 90 = ..........

2 000 + 400 = ..........
5 000 + 300 = ..........
7 000 + 400 = ..........

6. Leia tähtede arvväärtused! Vajalikud tehted teosta vihikus.

2 600 - 200 = a
a + 500 = b
b - 700 = c 
Kontroll: b - 500 = c + 200
k - 800 = 3 600
k + 900 = l
l - 600 = m
l + m = 10 000