TUHANDELISTE JÄRGUD

1. Kirjuta arv 456 järguühikute kordsete ja järkarvude summana!
..................................................................................................
..................................................................................................
Mitu sajalist, ühelist ja kümnelist on selles arvus?
* sajalisi - .......... ;
* kümnelisi - .......... ;
* ühelisi - .......... .

2. Kirjuta ja loe arvud, milles on:

* 6 sajalist, 4 kümnelist ja 8 ühelist - .................... ;
* 3 sajalist, 9 kümnelist ja 0 ühelist - .................... ;
* 7 sajalist ja 2 kümnelist - .................... ;
* 2 sajalist ja 1 üheline - .................... . 

3. Arvuta peast!

70 - 8 · 5 = ..........
43 + 6 · 4 = .......... 
20 : 5 + 9 = .......... 
4 · 5 + 3 · 9 = ..........
9 · 8 + 2 · 8 = ..........
5 · 7 + 42 : 6 = ..........

( 7 + 3) · (11 - 6) = ..........
( 9 - 6) · ( 5 + 4) = ..........
(15 + 13) : ( 3 + 4) = ..........