KÜMNETUHANDELISTE JÄRGUD

1. Selgita liitmist!

  9 999
+       1
10 000

Loe: kümme tuhat


Kümnetuhandeliste järk on arvu kirjutises viies järk. 
See on ka tuhandete klassi teine järk.
Kümnetuhandeliste (KT) järgu ühikuks on 10 000.

2. Millise arvu saad, kui 
numbrile 1 kirjutad juurde:

* ühe nulli - ............... ;
* kaks nulli - ............... ;
* kolm nulli - ............... ;
* neli nulli - ............... .

4. Mitme kohaline arv on 
10 000? .....................................
Kirjuta vihikusse veel mõned 
viiekohalised arvud ja loe neid!

5. Loe arve: 23 567, 89 706, 42 700, 10 047, 10 001!

* Mitu ühikut on arvu igas järgus?
* Ütle igale arvule vahetult eelnev ja vahetult järgnev arv!