SAJATUHANDELISTE JÄRGUD

1. Selgita liitmist!

    99 999
+           1
  100 000

Loe: sada tuhat


Sajatuhandeliste järk on arvu kirjutises kuues järk.
See on ka tuhandete klassi kolmas järk.
Sajatuhandeliste (ST) järgu ühikuks on 100 000.
Kõik kuuekohalised arvud algavad sajatuhandeliste järguga. 


1 ST = 10 KT = 1 T = 10 S = 100 K = 1 000 Ü

2. Mitme kohaline arv on 10 000 ?  
....................................
Kirjuta vihikusse veel mõned kuuekohalised arvud ja loe neid!

3. Loe arve: 254 126, 127 078, 709 563, 434 008, 989 006! 
* Mitu ühikut on arvu igas järgus?
* Ütle igale arvule vahetult eelnev ja vahetult järgnev arv!

 

 

 


458 923 - nelisada viiskümmend kaheksa tuhat
üheksasada kakskümmend kolm