ESEMETE PINDALADE VÕRDLEMINE. PINDVÕRDSED KUJUNDID.


Esemete pindalade suurust ehk pindala on lihtsam võrrelda, kui paigutame esemed ruudulisele aluspaberile või jaotame esemete pinna ühesuurusteks ruutudeks.