JAGAMINE JÄÄGIGA

5. Milliste arvudega jagub arv:
* 6? ............................................
* 12? ..........................................
* 19? ..........................................
* 20? ..........................................
* 40? ..........................................

6. Nimeta kõik:
a) 2-ga jaguvad arvud, mis on 
väiksemad kui 12;
b) 3-ga jaguvad arvud, mis on
väiksemad kui 30;
c) 40-st väiksemad 5-ga jagu-
vad arvud.
7. Mitu korda mahub:
a) arv 2 arvudesse 8, 17, 57;
b) arv 3 arvudesse 11, 27, 42?

Millal oli eetris esimene rock-n-rolli sõu?

8. Teadlased moodustasid maakoore uurimise rühmad. Igasse rühma pidi võetama 5 teadlast. Soovijaid oli 42. Mitu rühma moodustati?
....................................................................................................................
Vastus: .......................................................................................................

9.

10. Jaga jäägiga! 

38 : 5 = ....................
11 : 2 = ....................
68 : 7 = .................... 
13 : 3 = ....................
33 : 8 = ....................
19 : 2 = .....................