ÜLESANDEID KORDAMISEKS

6. Arvuta peast!

240 + 50 = .......
53 + 27 = .......
65 + 18 = .......
85 - 23 = .......
52 - 52 = .......
30 - 16 = ....... 
38 + 9 + 2 = ........
16 + 47 + 13 = ........
42 - (12 + 6) = ........
3 · 23 = .......
0 · 36 = .......
9 · 9 = .......
0 : 7 = .......
39 : 3 = .......
55 : 5 = .......
2 · 5 · 7 = .......
4 · 9 · 5 = .......
56 : 8 + 5 = .......

(40 + 8) : 4 = .......
6 · (4 + 9) = .......
24 : 6 + 5 · 3 = .......

7. Tiit võttis raamatukogust 6 erinevat ajakirja numbrit, mis räägivad maakerast. Tõnu võttis aga 5 ajakirja rohkem. Mitu ajakirja võtsid poisid kokku?
.........................................................................
Vastus: ............................................................

8. Leia tähtede arvväärtused!

35 + x = 48
..............................
..............................
a - 16 = 37
..............................
.............................. 
24 : a = 8
..............................
..............................
5 · b = 20
..............................
.............................. 
30 : c = 6
..............................
..............................

9. Arvuta kirjalikult!

   543
+ 235
..........
3 652
+ 256
..........
 894
- 73
.......
  6 573
- 2 861 
............

10. Suurenda arvude 43 ja 27 vahet 25 võrra. 

....................................................................................................................

11. Arvuta! Võrdle vastuseid * juures! 

60 - 42 : 7 * 8 · 9