PIKKUSÜHIKUD

Pikkuste mõõtmisel kasutan mitmesuguseid 
mõõtühikuid: millimeeter (mm), sentimeeter (cm),
detsimeeter (dm), meeter (m) ja kilomeeter (km).

1 km = 1 000 m
1 m = 10 dm
1 dm = 10 cm
1 cm = 10 mm

1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm

6. Missugune pikkusühik sobib:
a) kahe linna vahelise kauguse mõõtmiseks - .......... ;
b) tänava laiuse mõõtmiseks - .......... ;
c) raamatu paksuse mõõtmiseks - .......... ;
d) pliiatsi pikkuse mõõtmiseks - .......... . 

7. Maavärina tagajärjel tekkis maja seintesse pragusid. Väiksemad neist olid 5 cm pikad, aga suuremad 6 korda pikemad. Kui suured olid suuremad praod? Kui tugeva maavärinaga võis sinu arvates olla tegu?
....................................................................................................................
Vastus: .......................................................................................................
.......................................................................................................


Mõõtmise tulemust ehk mõõtu väljendab mingi arv. 
Selle arvu suurus sõltub kasutatavast mõõtühikust.

8. Mitu korda on:
a) 1 meeter pikem 1 sentimeetrist? ..........................
b) 1 detsimeeter lühem 1 meetrist? ..........................
c) 1 millimeeter lühem 1 meetrist? .........................
d) 1 sentimeeter pikem 1 millimeetrist? ........................
e) 1 kilomeeter pikem 1 meetrist? .........................
f) 1 sentimeeter lühem 1 detsimeetrist? ......................... 

9. Täida lüngad!

2 m = .......... cm 
14 m = .......... cm
24 m = .......... cm
85 m = .......... cm
3 dm = .......... cm
12 dm = .......... cm
102 dm = .......... cm
430 dm = .......... cm
30 mm = .......... cm
50 mm = .......... cm
130 mm = .......... cm
4 200 mm = ............... cm