RISTKÜLIKU ÜMBERMÕÕT

3. Voldi paberileht kokku ja valmista täisnurk! Kontrolli selle abil oma töölaua täisnurksust!


Nelinurka, mille kõik nurgad on täisnurgad, nimetan ristkülikuks.

4. Joonesta ilma joonlaua abita ühele poole joont ristkülik ABCD! Kontrolli selle täisnurksust enda valmistatud täisnurga abil!

Joonesta teisele poole joont ristkülik KLMN, kasutades joonlaua abi! 


Ühise otspunktiga ristküliku külgi nimetatakse lähiskülgedeks.
Ristküliku külgi, millel pole ühist otspunkti, nimetatakse vastaskülgedeks.

5. Ristküliku KLMN lähiskülgede paarid on: .......... ja .......... , .......... ja ........... , .......... ja .......... , .......... ja .......... .
Ristküliku KLMN vastaskülgede paarid on: .......... ja .......... , .......... ja .......... .

6. Mõõda ristküliku KLMN lähiskülgede pikkused!

....... = .......... ....... = .......... ....... = .......... ....... = ..........

Mõõda ristküliku KLMN vastaskülgede pikkused!

....... = .......... ....... = ..........

Mida võid öelda ristküliku lähis- ja vastaskülgede pikkuste kohta?