MASSIÜHIKUD


Esemete kogust ehk massi mõõdan kaalumise teel.
Kaalumisel kasutan massiühikuid: gramm (g), kilogramm (kg), tsentner (ts) ja tonn (t).
Eseme massi võin nimetada ka eseme kaaluks.
 

1 t = 1 000 kg 
1 t = 10 ts = 1 000 kg
1 t = 10 ts
1 ts = 100 kg
1 kg = 1 000 g
 

4. Mitu korda on:
* 1 t raskem kui 1 ts? ...................................

* 1 kg kergem kui 1 ts? ...................................

* 1 kg kergem kui 1 t? ...................................

* 1 kg raskem kui 1 g? ...................................

5. Täida lüngad!

3 t = .......... ts
12 t = .......... ts
34 t = .......... ts
207 t = .......... ts 
600 kg = .......... ts
1 200 kg = .......... ts
3 500 kg = .......... ts
7 000 kg = .......... ts 

40 ts = .......... t
70 ts = .......... t
200 ts = .......... t
1 550 ts = .......... t

2 000 kg = .......... t
6 000 kg = .......... t
8 000 kg = .......... t
9 000 kg = .......... t

6. Moodusta õiged paarid! Missugused arvud jäid üle?