RAHAÜHIKUD


Meie kodumaal on kasutusel kaks rahaühikut: kroon (kr.) ja sent (s.).
1 kr. = 100 s.

Millise väärtusega rahad on käibel samaaegselt nii mündina kui ka rahatähena? ...............................................................................................

6. Täida lüngad!

2 kr. = .......... s.
9 kr. = .......... s.
15 kr. = .......... s.
42 kr. = .......... s. 
99 kr. = .......... s.
1 kr. 45 s. = .......... s.
6 kr. 10 s. = .......... s.
23 kr. 15 s. = .......... s.
200 s. = .......... kr.
500 s. = .......... kr.
1 300 s. = .......... kr. 
6 000 s. = .......... kr.

7. Eralda mõõtarvust erinevad rahaühikud!
Näide: 7 565 s. = 75 kr. 65 s.

4 675 s. = ......................... 
1 040 s. = .........................
905 s. = ......................... 
215 s. = .........................

8. Moodusta õiged paarid! Missugused arvud jäid üle?

9. Arvuta peast!

3 kr. 20 s. + 3 kr. 50 s. = ........................
10 kr. 5 s. + 8 kr. 90 s. = ........................
5 kr. 55 s. - 2 kr. 25 s. = .........................
11 kr. 30 s. - 1 kr. 30 s. = ....................... 

 

 

12 kr. 30 s. + 2 kr. = ........................
32 kr. 50 s. - 40 s. = .........................
19 kr. 40 s. + 60 s. = ........................
29 kr. 80 s. - 5 kr. = .........................