AJAÜHIKUD

Pikemaid ajavahemikke mõõdetakse ajaühikutega
sajand (saj.), aasta (a.), kuu (k.), nädal ja ööpäev. 
1 saj. = 100 a.
1 a. = 12 k.
Aastas on 365 või 366 ööpäeva.


7. Täida lüngad!
Aastas on .......... kuud.
Jaanuaris on .......... päeva.
Veebruaris on ...................... päeva.
Märtsis on .......... päeva.
Aprillis on .......... päeva. 
Mais on .......... päeva.
Juunis on .......... päeva.
Juulis on .......... päeva.
Augustis on .......... päeva.
Septembris on .......... päeva.
Oktoobris on .......... päeva.
Novembris on .......... päeva.
Detsembris on .......... päeva.

Esimene kuu aastas on ......................................................
Viies kuu aastas on ............................................................
Üheksas kuu aastas on ......................................................

8. Paranda vead!

* Märtsis ja aprillis on kokku 60 päeva.

* Kui aasta algusest on möödunud 5 kuud, on aprill.

* Õppeaasta koolis algab 1. septembril.

* Aasta kõige lühem kuu on august.

* Aasta algab 1. jaanuaril.