KIIRUS, AEG JA TEEPIKKUS

11. Matkajad läbisid 3 tunniga 15 km. Iga tunniga läbisid nad ühesuguse vahemaa. Mitu kilomeetrit läbisid nad ühe tunniga?

15 km : 3 h = 5 km tunnis

 15 km on teepikkus, mille matkajad läbisid.
3 h on matkajate teeloleku aeg.
5 km tunnis on matkajate kiirus (tunnikiirus).

Kiirus on ajaühikus (tunnis, minutis või sekundis) läbitud tee pikkus. Pean meeles!
* teepikkus on aja ja kiiruse korrutis;
* aeg on teepikkuse ja kiiruse jagatis; 
* kiirus on teepikkuse ja aja jagatis.

12. Selgita, kuidas sa leiad tabelis puuduvad andmed!

Aeg 2   4 2 3   10
Kiirus 40 60   5   30  
Teepikkus   180 240   300 30 400

 

13. Kahe teadlasi huvitava jõesängi vaheline kaugus on 1 600 km. Teadlased läbisid selle vahemaa lennukiga.
Kui kaua kestab lennureis, kui lennuki keskmine kiirus on 800 km tunnis?

..........................................................................................
Vastus: .............................................................................

14. Koosta 3 tekstülesannet kiiruse, aja ja teepikkuse vaheliste seoste kohta! Tekstid kirjuta vihikusse.

Kiirus Aeg Teepikkus
40 km tunnis 2 tundi  
40 km tunnis   120 km
  3 tundi 150 km