ÜLESANDEID KORDAMISEKS

1. Jaga jäägiga!
9 : 4 = .....................
18 : 5 = .....................
35 : 8 = .....................
47 : 7 = .................... 

3. Kirjuta arvud kahe liidetava summana nii, et liidetavad jaguksid 3-ga! Leia jagatis!

 


2. Arvuta peast! Jaota esimene arv kaheks liidetavaks nii, et kumbki arv jagub antud arvuga!
Näiteks:  56 : 4 = ..........
40 : 4 = ..........
16 : 4 = ..........
.......... + .......... = .......... 
65 : 5 = ..........
72 : 6 = ..........
72 : 4 = ..........
72 : 3 = ..........
48 : 4 = ..........
68 : 4 = ..........
88 : 4 = ..........
92 : 4 = ..........

4. Täida lüngad!

3 m = .......... cm
2 dm = .......... mm
340 cm = .......... dm
6 km = .......... m
9 000 m = .......... km
600 cm = .......... m 

5. Arvuta peast!

4 m 5 dm + 5 m 2 dm = .........................
5 cm 8 mm + 6 mm = .........................
7 cm 6 mm - 3 cm 2 mm = ...........................
7 dm 9 cm - 4 dm = .........................

6. Joonesta vihikusse ristkülik ja mõõda selle lähisküljed ning arvuta ümbermõõt!

7. Ruudu külg on 14 cm. 
Arvuta ruudu ümbermõõt!
.........................................
.........................................
Vastus: ............................
8. Kirjuta puuduv märk >, < või =, nii et saadav lause oleks tõene!
450 g ........... 540 g
1 500 g .......... 1 050 g
3 000 g .......... 3 kg
5 t .......... 500 kg 

9. Täida lüngad!

6 t = .......... kg
7 ts = .......... kg
9 t = .......... ts
7 000 kg = .......... t 
4 kg = .......... g
6 750 g = .......... kg .......... g