Otsekõne

Otsekõne pannakse jutumärkidesse. Jälgi, milliseid kirjavahemärke veel kasutatakse otsekõne puhul?

Üks tädi küsib Jukult:" Kuidas su tunnistus on?" Juku ütleb: "Väga hea, ikka valsi taktis 1 - 2 - 3 2 - 2 - 3!"

Juku seisab hamburgerimüüja ees: "Tädi, kas te inglise keelt oskate?"
"Kahjuks ei, lapsuke," vastab tädi nukralt.
"No siis ma palun ühe kahe vorstiga saiakese - muidu oleksin küsinud hot dogi!"

Otsekõne järele jutumärkide sisse pannakse punkt (lause keskel koma), hüüu- või küsimärk, vastavalt sellele, kas tegemist on jutustava, hüüd- või küsilausega.  Kui saatelause on otsekõne ees, siis saatelause järele pannakse koolon.

Tee puuduvad skeemid. Jälgi hoolega kirjavahemärke! Pane tähele, missuguse tähega algab otsekõne ja missuguse tähega otsekõnele järgnev saatelause.

1. Saatelause: "Otsekõne."
2. Saatelause: "Otsekõne!"
3. Saatelause: "Otsekõne?"
4. "Otsekõne," saatelause.
6. "Otsekõne?" saatelause.
5. "Otsekõne!" saatelause.

ehk
ehk
ehk
ehk
ehk
ehk

S__________ :"O............... "
S__________ :"O...............! ""O...................?" s________.

Kirjuta iga skeemi ilmestamiseks üks näitelause.

1. .......................................................................

...........................................................................

2. .......................................................................

...........................................................................

3. .................................................................................................................................

4. .................................................................................................................................

5. .................................................................................................................................

6. .................................................................................................................................