Aine ja energia looduses

     Looduse eluta ja elusad osad on tihedalt seotud ega saa teineteiseta hakkama.

     Taimed valmistavad toitaineid looduses leiduvatest mineraalainetest:
...................................................................................................
.....................................................................................................
     Toitainete valmistamiseks kasutavad taimed ............................... energiat.
     Taimede poolt valmistatud toitained on ...........................................,
.......................................................... ja ............................................... .
     Taimede poolt valmistatud toitained sisaldavad .................................... energiat.

     Loomad ei suuda ise enda jaoks toitaineid valmistada. Seepärast kasutavad nad
............................................... poolt valmistatud toitaineid.
     Osa loomi toitub ............................................ Nende kehas muudetakse taimsed toitained loomseteks toitaineteks.
     Teine osa loomadest ei suuda omastada taimset toitu, seepärast söövad nad
..................................................... .
     Paljud loomad, näiteks ................................................................................, on aga võimelised ümber töötlema nii taimseid kui ka loomseid toitaineid.
     Nii loomad kui taimed tarvitavad toitaineid selleks, et ..................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

     Loomad ei tarvita ära kogu taimede poolt toodetud toidukogust. Suurem osa sellest sureb ja hakkab kõdunema.
     Kõdunemisel osalevad seened ja bakterid. Nad tarvitavad eluks surnud taimedes ja loomades leiduvaid toitaineid.
     Surnud elusorganismide jäänustest moodustub ...........................................

     Inimesed kasutavad taimede poolt salvestatud energiat ka soojuse saamiseks. Selleks, et saada erinevaid energialiike kasutame me taimedest tekkinud ..................................................

     Elusorganismid hangivad väliskeskkonnast energiat, muudavad selle endale kasutamiskõlblikuks ning tarvitavad saadud energiat eluprotsessideks ja uue elusaine loomiseks.

     Energia liikumisel ühelt elusolendilt teisele tarvitatakse ära vaid osa energiast. Ülejäänud energia vabaneb ja hajub ......................................... . Seega läheb alati osa energiat kaotsi.
     Elu Maal on võimalik vaid seetõttu, et on olemas maaväline võimas energiaallikas ....................................... .

1. Joonista üks elupaik, mille elusolendid on omavahel seotud energia ülekandmise kaudu.