Kui muudetakse energiat ühest liigist teise, läheb alati osa energiast kaduma. Sellepärast tuleb inimestel kasutusele võtta üha uusi energiavarusid.

     Nüüd võid küsida, mis saab siis, kui energiavarud otsa lõpevad.
     Praegu, kui kütused hakkavad otsa lõppema, püüavad inimesed leida uusi energiaallikaid.

4. Sinu ülesanne on omalt poolt välja pakkuda 3 tulevikuenergia allikat.
Kirjuta, milleks oleks võimalik neid energiaid kasutada.
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

    Millist energiaallikad sa ise kasutaksid?
....................................................................................................................................................
    
     Kujutle korraks, et sinu käsutuses on kõik inimestele kättesaadavad energiaallikad.

     Sinu ülesanne on ehitada endale tulevikumaja.
     Kuidas kütaksid maja? Kuidas saaksid valgust?Kuidas teeksid elektrit?
     Kas su kodus on ka uusi kodumasinaid?

 

Tulevikumaja projekt