Raku ehitus

     Kõigepealt õppisid inimesed tundma taimeraku ehitust, sest taimerakud on loomarakkudest suuremad ja kergemini vaadeldavad. Hiljem, kui hakati uurima ka loomarakke, selgus, et nende ehitus on taimerakkudele üsna sarnane.

4-5-2-3.jpg (67858 bytes)      Rakukest kaitseb taimeraku sisemust.
Toitained ja vesi tungivad taimerakku läbi kestas olevate kanalite.

     Läbi õhukese membraani siseneb ja väljub vesi koos selles lahustunud ainetega.

     Vakuool sisaldab rakumahla, mis hoiab taimerakku pinges.
     Mõnikord täidab vakuool peaaegu terve taimeraku.

     Kloroplastid sisaldavad rohelist valgustundlikku pigmenti. Nad töötavad nagu “päikesepatareid”.
     Nende abil toimub fotosüntees - taimed toodavad valgusenergia abil toitaineid.

     Plasma on raku poolvedel sisu.
     Elektronmikroskoobiga näeb selles olevaid
mitmesuguseid raku osi.
     Plasmas toimub toitainete süntees ja transport.
     Mitokondrid on raku jõujaamaks.
     Mitokondrites toimub toitainete energia
muundamine raku jaoks sobivaks
energialiigiks.
     Tuum osaleb raku paljunemisel ja juhib kõiki raku eluprotsesse.Tuumas sisaldub pärilikkusaine.
     Rakud on elusorganismi väikseimad osad, mis suudavad ise toituda, kasvada ja paljuneda.
4-5-2-2.jpg (59911 bytes)
1. Kirjuta tabelisse, millised osad on taime- ja loomarakul.
taimerakk loomarakk
   
   
   
   
   
   
   
2. Loetle, mille poolest erineb taimerakk loomarakust?