Kust saadakse energiat?

     Me teame, kuidas erinevad elusorganismid välja näevad ja mida nad saavad teha.
     Harilikult me ei mõtle, mis teeb võimalikuks taimede kasvamise, või mis toimub toiduga meie sees.
     Järgmistes tundides proovime pisut paremini tundma õppida protsesse, mis teevad võimalikuks elusorganismide olemasolu.

     Looduses valitseb niisugune seadus, et iseenesest ei suuda ükski elusolend elada ega masinad liikuda - kõigeks on vaja energiat.
    
     Mis on õieti energia?
     Sellest on kõige lihtsam aru saada, kui mõtled, kus me enda ümber näeme energiat või mida energia saab teha.
     Energia võib panna näiteks asju liikuma. Mida veel?
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Kus märkad enda ümber energiaga seotud protsesse? Energiaallikas
 

 

 
 

 

 
 

 

 

        Energiat pole võimalik saada mittemillestki. Ühte energialiiki saab teha vaid teisest energialiigist.   

     Ka elusorganismid peavad saama energiat väljaspoolt.

     Maa peamiseks energiaallikaks on ............................ .    

     Taimede energiaallikas on .......................................... .     

     Loomad saavad energiat ............................................. .

     Autod ja tehased kasutavad energiaallikana: ...........................................................................................
...........................................................................................
4-5-4-2.jpg (35003 bytes)

3. Too näiteid, kus üks energialiik muutub teiseks energialiigiks.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................