Kütused ja põlemine

     Taimedel on looduses väga tähtis osa.      Taimed kasutavad toitainete valmistamiseks ............................................................................. .
     Fotosünteesi käigus vabaneb ........................ . 
     Fotosünteesil valmistatakse ........................... .

Maale jõudev valgusenergia salvestatakse taimedes
keemilise energiana.

     Taimede poolt valmistatud toitainetest toituvad teised elusorganismid.
     Taimed varustavad elusolendeid ka hingamiseks vajaliku hapnikuga. 
  

4-5-7-1.jpg (69828 bytes)

4-5-7-2.jpg (33349 bytes)

    Puutüvedes on tselluloosina talletatud  tohutu hulk keemilist energiat.

     Energia vabastamiseks on vaja fotosünteesile vastupidist
protsessi - põlemist.
     Põlemiseks on vaja hapnikku.
     Põlemisel vabaneb energia ja tekib süsihappegaas.

  Kui puitu põletame, siis vabaneb selles salvestatud energia soojuse ja valgusena.

                    Päikesekonservid                 I.Borissov, I.Pjatnova

     Kui sa nüüd vaatad päikese käes seisvat puud, siis sa juba tead, et ta üksnes ei haljenda, vaid ka töötab - kogub lehtedega päikesevalgust ja - energiat.
     Nii on see olnud ammust aega, sellest peale, kui maakerale ilmusid rohelised taimed.
     Neis kohtades, kus praegu asuvad linnad, laiuvad põllud või metsad, kasvasid kunagi hoopis teistsugused puuliigid. Need olid hiiglased: iga puu oli 20-korruselise maja kõrgune. Nad kasvasid tihedalt ja lopsakalt ning nende ümber oli soo. Kui ühed puud vanadusest ümber kukkusid, kasvasid nende asemele uued, et hiljem samuti hukkuda ja eelmiste puude peale langeda.
     Järk-järgult tekkis paks varisenud puude kiht, mis hiljem kattus mulla ja teokarpidega. See, mis kunagi oli olnud puu, muutus maapõues pikkamööda kivisöeks.
     Kui katlamajas visatakse ahju sütt, siis soojendab sinu maja päikeselt saadud energia - süsi põleb ja temas varjul olnud päikesekiired pääsevad heleda leegina vabadusse.
See on uus päikesekiirte muundumine, sedakorda soojuseks.

1. Jutusta, miks kutsutakse taimi päikesekonservideks?
2. Loetle inimeste poolt kasutatavaid kütuseid, mis on tekkinud taimedest.
..................................................................................................................................................