Ka taimed hingavad

     Kasvavates taimedes toimub pidevalt toitainete kasutamine.
     Taimed vajavad energiat, et suruda oma juuri läbi mulla ja ehitada üles uusi taimekudesid. Energiat on vaja ka viljade arenemiseks.

     Selleks et toitaineid kasutama hakata ja vabastada neis leiduv keemiline energia, peab toimuma fotosünteesile vastupidine protsess - hingamine.
     Hingamisel toitained lagundatakse. Nii vabaneb palju energiat.

Hingamist on vaja selleks, et .............................................................
...................................................................................................................

      Hingamine sarnaneb põlemisele - nii põlemiseks kui ka hingamiseks on vaja hapnikku ning tekib süsihappegaasi.    

Kuidas taimed hingavad?

     Taimede hingamine - hapniku ja süsihappegaasi vahetus - toimub lehe pinna kaudu.
     Lehe pealmist ja alumist pinda katab kattekude.
     Kattekoe rakud on läbipaistvad - neis ei ole rohelisi kloroplaste.
     Lehe sisemuses on põhikude, milles toodetakse toitaineid ja säilitatakse varuaineid.

.................................................

 

.................................................

 

.................................................

4-5-7-4.jpg (58003 bytes)
4-5-7-3.jpg (36349 bytes)      Kattekoes asuvad erilised oakujulised õhulõhe-sulgrakud.
     Sulgrakkude vahel asub pilu, mille kaudu toimub lehe gaasivahetus.
     Sulgrakud võivad oma kuju muuta ning sellega reguleerida gaasivahetust.
     Läbi avatud õhulõhede tungib süsihappegaas lehe sisemusse ja jõuab kloroplaste sisaldavate rakkudeni. Neis toimub fotosüntees.

2. Värvi joonisel rakud, milles toimub fotosüntees!