Käärimine   

     Eluslooduses leidub ka selliseid organisme, kes saavad toitainetest energia kätte ka ilma hapniku juuresoluta. Sellist energia saamise viisi nimetatakse käärimiseks.

     Käärimisprotsesse oled kindlasti kohanud - maitstes käärima läinud mahla või moosi. Seda tekitavad paljud pärmseened ja bakterid.
     Halvasti suletud või kuumutamata moosipurgis hakkavad kasvama bakterid. Nad kasutavad toiduks moosis leiduvat suhkrut. Suhkru lagundamisel ilma hapnikuta tekib alkohol ja vabaneb süsihappegaas. Seetõttu on käärinud moosipurgi kaan gaaside survest kummis.

4-5-7-5.jpg (34797 bytes)
3. Mille poolest sarnanevad taimede hingamine, käärimine ja põlemine?
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4. Milline erinevus on taimede hingamisel ja käärimisel?
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. Püüa täiendada joonist nii, et leiaksid vastused järgmistele küsimustele:
Miks vajavad taimed valgust? Kuidas hoiavad taimed gaaside tasakaalu õhus?
*Miks vajavad taimed vett? Miks on vaja mulda?

   
Kasuta joonisel järgmisi mõisteid: toitained, vesi, süsihappegaas, hapnik, mineraalained,
fotosüntees, hingamine, päikeseenergia, toitainetes salvestatud energia, toitainete valmistamine, energia vabastamine.

4-5-7-6.jpg (175695 bytes)