Alus

Loe lauseid. Kes või mis on nendes lausetes tegija või olija? 
Tõmba alusele joon alla ja pane lause lõppu sulgudesse aluse küsimus.

 

 

Ehitajad panevad täna majale katuse peale.

 


Vrdl Täna pannakse majale katus peale

Kes paneb? - alus puudub. 

Jooni alla alus. Aluse küsimus kirjuta sõna kohale.

1. Kartul pärineb Lõuna- ja Kesk- Ameerikast. 2. Euroopasse jõudis kartul 16. sajandil. 

3. Kartulit nimetatakse ka teiseks leivaks. 4. Kartulid kuuluvad aedviljade hulka.

5. Aedviljad on väga kasulikud. 6. Lapsed peavad sööma palju erinevaid aedvilju. 

Mitmendas lauses alus puudus?

ÜKS ALUS MITU ALUST
Porgand on aedvili. Porgandid, kaalikad ja kartulid on aedviljad.
Kasemahl on mõnus. Mõnusad joogid on kasemahl, piim ja kali.

Pane lünka sobivad alused.

Taskurätikute ................................ on aidata inimestel puhtust hoida. Kahjuks 

ei saa .............................. seda teha ilma inimeste endi soovita. Mõni .................

............. unustab vahel taskurätiku kasutamise sootuks. ............................... ei 

oska taskurätikut õigesti tarvitada. Leidub neidki, kellel puudub taskust 

....................................... . ( taskurätik, ülesanne, inimene, nad, teine) 

KATRINI TASKURÄTIKUD
Harri Jänes