Moodusta lihtlauseid. Igast tegusõnast saad lausesse öeldise.

Hõivama, demonstreerima, monteerima, immitsema, hankima, parkima, sorteerima, tahenema, varjuma, äestama.

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................


Lisa alus (vali harjutuse lõpust).

Uue aastaringi esimene tähtsam .................... oli tõnisepäev, püha  Antoniuse 

mäletuspäev (17. jaanuar). ............................... oli talve keskpaiga tähis, mil talve 

selg sai murtud, ............................... keeras teise külje ja üks osa loomatoitu pidi alles olema.

Ilmselt tundsid ............................... juba esiajaloolisel ajal rahvusvaheliselt mingit 

suuremat sigadepüha. Meil on enamus sigadega seotud ............................................. 

koondunud tõnisepäevale. Keelatud oli ketrus, et sigadel ei hakkaks ................................ 

ringi käima, ja nõelumine, et ........................... pahurad ei oleks. Tõnisepäeva söögina 

tunti üle Eesti seapead. Päikesepaisteline ja selge......................... pidi tooma ilusa 

heina- ja viljasuve: "Kui on niigi palju päikest, et ......................... jõuab hobuse selga hüpata, 

siis saab heina ära teha." 

püha, karu, inimesed, see, sead, pea, mees, ilm, ennustusi